เรื่องที่ควรรู้ ก่อนตัดสินใจทำศัลยกรรมเสริมจมูก

ศัลยกรรมเสริมจมูก

การทำศัลยกรรมเสริมจมูก กลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้หญิงในยุคปัจจุบัน เพราะทุกคนก็อยากมีจมูกสวยได้รูปรับกับใบหน้า การทำศัลยกรรมเสริมจมูก เป็นวิธีการแก้ไขรูปร่างจมูก ให้มีความสวยงามนอกจากจะทำให้จมูกโด่งสวยได้แล้ว ยังต้องพิจารณาออกแบบรูปร่างของจมูกใหม่ให้เข้ากับใบหน้า เพื่อทำให้ใบหน้าดูมีมิติเพิ่มมากขึ้น เราลองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมจมูกกันเลยดีกว่า เสริมจมูกสวยที่สุด

การผ่าตัดศัลยกรรมจมูก

การผ่าตัดศัลยกรรมจมูกในทางการแพทย์นั้นมีจุดประสงค์เพื่อสุขภาพและทางด้านความงาม การศัลยกรรมจมูกยังรวมไปถึงการปรับแต่งรูปร่างจมูก ไม่ว่าจะเป็นการลดขนาดจมูก การปรับแต่งทรงจมูกทั้งสองข้างให้เท่ากัน รวมถึงการแก้ไขรูปร่างของจมูกอันเกิดจากอุบัติเหตุเพื่อสุขภาพที่ดี การศัลยกรรมจมูกยังสามารถปรับแต่งกระดูกอ่อนที่กั้นจมูกให้ตรง ในคนไข้ที่มีปัญหาจมูกมีอาการคดเบี้ยว ทำให้หายใจได้สะดวกมากขึ้น เสริมจมูกสวยที่สุด

เสริมจมูกสวยที่สุด

ประเภทของการทำศัลยกรรมจมูก

  1. การศัลยกรรมจมูกแบบเปิด เป็นการผ่าตัดกรีดผ่าจมูกออกเป็นแนวดิ่ง เพื่อเปิดให้เห็นแกนจมูก แล้วจึงทำการแยกเนื้อและผิวหนังออกจากโครงสร้างจมูก จะทำให้แพทย์เห็นโครงสร้างของจมูกอย่างชัดเจน จากนั้นจึงลงมือทำการผ่าตัด วิธีนี้มักจะใช้แก้ไขรูปร่างจมูกที่โด่งมากเกินไป พบได้มากในคนที่อยู่แถบยุโรป อินเดีย ตะวันออกกลางเป็นต้น
  2. การผ่าตัดแบบปิด เป็นการผ่าตัดภายในจมูก โดยแพทย์จะกรีดแผลผ่าตัดด้านในโพรงจมูก จากนั้นจึงทำการจัดรูปร่างกระดูกอ่อนใหม่ สามารถทำได้ด้วยการเสริมหรือตัดแต่ง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคนไข้ การศัลยกรรมรูปแบบนี้จะใช้สำหรับการเสริมดั้งจมูกที่แบน ไม่ได้สัดส่วน ทำให้จมูกมีความสวยงามมากขึ้น

ขั้นตอนการทำศัลยกรรมจมูก

  1. การผ่าตัดศัลยกรรมจมูกโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1 – 3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้แต่ละราย ส่วนวิธีการเสริมจมูกด้วยการฉีดฟิลเลอร์นั้นจะใช้เวลาเพียงแค่ 15 – 30 นาทีเท่านั้น ในส่วนของกระบวนการผ่าตัด มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  2. แพทย์จะเริ่มฉีดยาชา ในบางกรณีหากการผ่าตัดมีความซับซ้อนจะใช้ยาสลบร่วมด้วย การฉีดฟิลเลอร์ไม่ต้องใช้การผ่าตัด มีเพียงแค่การฉีดยาชาเฉพาะจุดเท่านั้น
  3. จากนั้นแพทย์จึงลงมือผ่าตัดตามเทคนิคที่ได้เลือกไว้ อาจเป็นการผ่าตัดแบบเปิดหรือแบบปิด ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์
  4. แพทย์จะทำการปรับเปลี่ยนรูปทรงจมูก ในขั้นตอนนี้จะเป็นการลดขนาด เพิ่มขนาด หรือการดัดตรง การเสริมรูปร่างจมูกอาจมีการใช้กระดูกอ่อนหลังใบหูมาใช้ในการเสริมจมูกด้วย
  5. เมื่อได้รูปร่างจมูกตามที่ต้องการแล้ว แพทย์จะเย็บปิดแผลผ่าตัด

การผ่าตัดเสริมจมูกเป็นเรื่องที่ผู้หญิงหลายคนให้ความสนใจ เพราะช่วยปรับปรุงรูปร่างของจมูกให้มีสัดส่วนที่ดีมากขึ้น แต่ก่อนตัดสินใจทำศัลยกรรมจมูก ควรศึกษาหาข้อมูลให้ดี เลือกทำกับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ จะช่วยลดความเสี่ยงหลังการผ่าตัดลงได้มาก เสริมจมูกสวยที่สุด https://www.รีวิวโรงพยาบาลเอเซีย.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81/

Sharing is caring!